Druhy topidel

Používání dřeva jako zdroje tepla provází člověka odnepaměti. Otevřená ohniště, vnitřní i venkovní krby a nejrůznější druhy kamen známe od pradávna a používáme je dodnes…
Zejména otevřené krby se po dlouhá staletí těšily velké oblibě, právě díky sálajícímu teplu a příjemné atmosféře, kterou vytvářely. Velkou slabinou otevřených krbů, když pomineme kouření do interiéru, je však jejich nízká účinnost, okolo 10 %, což v praxi znamená, že 9/10 energie vyletí bez užitku komínem. Občasnému romantikovi, který bydlí u lesa, nebo má jiný snadný přístup k palivovému dřevu to zřejmě vadit nebude. Ten si zatopí párkrát za zimu a většinou se přitom zahřívá i jinak…

Pro dnešní účely vytápění či přitápění, kde důležitou roli hraje mimo jiné vysoká účinnost a ekonomika provozu jsou však otevřené krby nevyhovující a proto se vyvinula moderní uzavřená topeniště. Přes velkoplošné prosklení přitom můžeme stále pozorovat plápolající oheň a poslouchat praskání hořícího dřeva. Někdo by mohl namítat, že krbové sklo brání bezprostřednímu kontaktu s ohněm a potlačuje tu pravou atmosféru otevřeného ohně v domě. Osobně však můžeme potvrdit, že oddělení sklem od hořících polen nijak nesnižuje kvalitu podávaného vína…
Asi každého z nás se dotýká neustálý růst cen energií. Zásoby fosilních paliv nejsou neomezené a spotřeba energie stále roste. K důležitým postojům proto, kromě opatření k zateplování staveb, patří racionální hospodaření s energií a její efektivní využívání. Mezi nejvýznamnější opatření dnes proto patří využívání obnovitelných zdrojů energie, především energie vodní, větrné, sluneční a energie z biomasy. V podmínkách České republiky se momentálně jeví jako nejperspektivnější rozvoj energetického využívání biomasy - v současné době zejména dřeva.
K dispozici je dnes široká škála zařízení pro energetické využívání dřeva, od nejjednodušších krbů či kamen, až po složité kogenerační systémy se zplyňováním dřeva a produkcí elektřiny a tepla.

Pro účely snadného vytápění interiérů často věnujeme pozornost průmyslově vyráběným krbovým a kachlovým kamnům, protože se jedná o zařízení jednoduchá, nenáročná na údržbu, relativně efektivní a ve standardním provedení cenově dostupná. Nebývají však příliš „šitá na míru“, a to jak s ohledem na dimenzování potřebného výkonu a výše užitné hodnoty, tak s ohledem na dispozice a design konkrétního interiéru či vkus a potřeby uživatele. A zde již po staletí vládne svět topidel individuálně stavěných, zařízení prakticky neomezených tvarů, velikosti, barev, designu, možností využití energie a distribuce tepla…

Venkovní krby a černé kuchyně
Jsou v dnešní době zařízení zaměřená na trávení volného času, zábavu, užívání společných chvil a oslav s rodinou a přáteli a s tím související gastronomii. Mají navodit příjemnou atmosféru a posloužit k přípravě „chutných pokrmů vlastní výroby…“

Interiérové krby
Bývají zařízení velmi často zaměřená na design a dotvoření interiéru, bývají však velmi silným solitérem. Pořizujeme si je jako záložní topidlo při výpadku primárního zdroje vytápění a často se stává, že poměrem přísunu energie původně zamýšlený primární zdroj topení předčí a stávají se tak hlavním zdrojem tepla v domácnosti. Co do druhu vytápění a distribuce tepla je dělíme na teplovzdušné, sálavé, teplovodní a kombinované.
Podle použitého finálního materiálu na plášť obestavby se dají interiérové krby rozdělit na omítané, kachlové, kamenné… Co do designu mohou být krby tradiční, selské, zámecké, rustikální či moderní. Všechny zmíněné aspekty se podle možností a míry vkusu dají různě kombinovat.

Kamna a sporáky
Jsou vysoce účelná zařízení, která mají bohatou historii a velmi slibnou budoucnost. Čím dál častěji se dnes lidé vrací k jejich původnímu účelu, coby hlavního či dokonce jediného zdroje vytápění svých příbytků. Prakticky neomezená možnost dimenzování a variabilita designu, tvaru, velikosti, využití, materiálového pojetí pláště a výběru distribuce tepla z nich dělá nejoblíbenější a nejužitečnější kategorii topidel v rodinných domech vůbec. Nejzásadnějších a možná trošku opomíjené vlastnosti těchto zařízení jsou však velmi příznivý vliv na naši psychiku, zdraví a hygienu vytápěných prostor, a také že jsou nenahraditelným zdrojem pozitivní sálavé energie. Sálavé teplo podvědomě vnímáme velmi intenzivně, protože se jedná o energii velmi podobnou slunečnímu záření…
Sporáky s plotnou, troubami a třeba i zásobníky na teplou vodu nám umožní například uvařit polévku nebo jen vodu na čaj, připravit si míchaná vejce či uvařit gulášek, upéct buchty, kachničku, husičku s křupavou a voňavou kůrčičkou, či jinou pečínku, to vše nezapomenutelné a těžko nahraditelné chuti…

Pece
Jsou ryze účelová zařízení, kde se více než o zdroj tepla jedná o důležitou součást zajištění naší obživy, tedy o tepelnou úpravu potravin a o přípravu pokrmů. Teplo dodané do interiéru je pak jakýmsi bonusem. Pece mohou být univerzální anebo speciálně zaměřené na konkrétní účel. Nejčastěji stavěné a používané speciální pece jsou pece na chleba a pizza pece.